Sociální služby


V Domově Jílové u Prahy vytváříme prostředí, aby se klient mohl cítit a žít co nejpodobněji jako doma. Sociální služba tvoří pohodlné, klidné, nerušené prostředí, které umožňuje intimitu domácího prostředí, dává příležitost k sociálním kontaktům a aktivitám s vrstevníky a nabízí potřebnou pomoc, podporu a péči.

Sociální pracovnice zajišťuje první kontakt se zájemcem o službu nebo jeho zástupcem, vykonává tzv. sociální šetření a projednání i založení žádosti o přijetí do Domova Jílové u Prahy a zajišťuje poradenství. Připravuje smlouvu o poskytování sociální služby, seznamuje klienta i jeho zástupce s chodem domova. Poskytuje podporu při žádosti o dávky od státu např.: příspěvek na péči, sociální podpora. Zabývá se finančními záležitostmi klienta, jako jsou platby za služby, příspěvek na péči, úschova financí, pokud si tak uživatel přeje, atd. Podporuje klienty při vyřizování osobních a úředních záležitostí. Podílí se na tvorbě individuálního plánu péče, zájmových činnostech, poradenství, podpoře kontaktu s rodinou atd. Sociální pracovnice ve spolupráci s aktivizační pracovnicí organizují kulturní vystoupení, sportovní odpoledne, výlety, aj.