30

let zkušeností

O nás

Domov Jílové
u Prahy

Domov Jílové u Prahy je součástí historického města Jílové u Prahy které leží necelých 20 km jižně od hlavního města Prahy. Rozkládá se 3 km od pravého břehu řeky Sázavy. Je obklopeno masivní pahorkatinou, která společně s údolím řeky Sázavy tvoří jedno z nejkrásnějších míst okolí hlavního města Prahy. V roce 1992 bylo Jílové u Prahy uznáno jako městská památková zóna.

Posláním Domova Jílové u Prahy je poskytnout uživatelům služby, s ohledem na individuální schopnosti, nabídky možností pro kvalitní a obvyklý způsob života. Vytvářet podmínky k samostatnosti, soukromí i ke kontaktu se společností. Tím tvořit předpoklady pro opravdový domov.

Cílem je poskytování sociálních, zdravotních a ošetřovatelských služeb, podporovat soběstačnost seniorů a umožnit jim prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život. Podporovat vazby na rodinu, přátele a místní komunitu.

Cílem Domova Jílové u Prahy je:
• Naplňovat cíle stanovené uživatelem v individuálním plánování. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o svém životě. Je poskytována taková míra podpory, která maximálně zachovává, rozvíjí schopnosti a snižuje závislost na službě.
• Poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost obyvatel a jsou založeny na principech etického kodexu.
• Snižovat následky nepříznivé situace, pro kterou nás uživatelé vyhledali.
• Dosahovat takové míry soběstačnosti uživatelů, vedoucí ke schopnosti každodenního aktivního pohybu, k udržování přirozené vztahové sítě a žití běžným způsobem života.
• Respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka.
• Zamezovat porušování práv uživatelů služby.
• Napomáhat adaptaci uživatelů na nové prostředí.
• Napomáhat aktivaci a případné seberealizaci obyvatel.
• Rozvíjet kvalitu ubytování a stravování obyvatel, kvalitu, bezpečnost a estetiku prostředí.
• Podporovat pocit bezpečí uživatelů zvláště z hlediska sociální a zdravotní péče.
• Usilovat o dobrou spolupráci s rodinou uživatele i jinými blízkými osobami a tímto podporovat jejich vzájemné vazby.
• Zařazovat a cenit si informací rodiny uživatelů jako zdroje pro zkvalitnění služby.
• Upevňovat týmovou spolupráci a umožnit vyjádřit názor každého pracovníka ke zkvalitnění služby.